loading

Filtrace olejů

Filtrace olejů a komplexní péče o hydraulické náplně

Filtrace olejůKomplexní péče o hydraulické náplně

Naším prvořadým cílem je zvýšení spolehlivosti Vašeho zařízení a následné snížení ztrát z nevýroby. Jedním ze základních nástrojů napomáhajícím k dosažení tohoto cíle je komplexní péče o hydraulické náplně – FluidManagement.

Úroveň kvality náplně podstatně ovlivňuje životnost a spolehlivost celého hydraulického systému a následně celého strojního zařízení Naší snahou je dosažení optimální úrovně kvality olejové náplně.

Tribodiagnostika a rozbory olejů

Náš certifikovaný TECHNIK TRIBODIAGNOSTIK vytváří podporu našich servisních aktivit a oprav u zákazníků prostřednictvím péče o provozní kapaliny a hydraulické i mazací systémy.

Tato péče spočívá v zavedení sofistikovaného systému odběru vzorků oleje s prvotním označením odběrového místa. Vzorky jsou následně zpracovány a vyhodnoceny v naší tribodiagnostické laboratoři, kde jsme schopni stanovit množství nečistot dle ISO 4406 a NAS 1638, obsah vody v jednotkách PPM, kinematickou viskozitu dle ASTM D 445 a ČSN EN ISO 3104, číslo kyselosti a Kolorimetrická měření – MPC testů dle normy ASTM D7843.

Všechny získané údaje shromažďujeme, pečlivě vyhodnocujeme, sledujeme trendy a hodnoty jednotlivých parametrů, které slouží jako podklad pro vytvoření závěrečného protokolu s identifikací měřícího místa odběru a rozborem olejové náplně, který obsahuje standardní údaje a doporučení pro zákazníka, jak dále kapalinu provozovat.

 

TribodiagnostikaFiltrace olejů

Dle výsledků rozboru oleje stanovíme nápravná opatření ve formě nasazení externí „Bypass“ filtrace nebo po dohodě se zákazníkem, doplníme stávající hydraulický systém/agregát o účinnější a efektivnější pevně zabudované filtry, které kontinuálně zabezpečí požadovanou třídu čistoty hydraulické kapaliny/oleje v nádrži na předepsanou úroveň.

Současně se snažíme zjistit potenciální zdroje znehodnocování náplně, které po dohodě se zákazníkem, systematicky preventivně odstraňujeme.

Pro externí Bypass filtraci používáme zásadně námi vyráběné neTribodiagnostikabo distribuované mobilní filtrační jednotky CHVALIS typová řada: 3A, 6A, 7A, 9A, 10A a multifunkční zařízení Parker PVS 600 – vakuový dehydrátor. Tyto jednotky jsou osazeny vysoce efektivními filtry.

Materiál filtračních prvků je v provedení s tzv. „Hloubkovým účinkem“, a účinností filtračního materiálu s vysokým tzv. “koeficientem Beta“. Standardní filtrační schopnost námi použitých filtračních vložek PARKER je 2 micron, u jednotky 10A je schopnost filtrace až 1 micron! Zcela vyhovuje nejnáročnějším požadavkům na efektivní externí Bypas-filtraci s rychlým efektem a nástupem na požadovanou třídu mechanických nečistot dle ISO/NAS a obsahu volné nebo vázané vody v oleji.

Nabídka produktů a služeb CHVALISKatalog filtrace olejů na objednávku

 

 

Tekutinové přípojky ParkerTabulka životnosti hydraulických systémů v závislosti na provozní čistotě hydraulické kapaliny
0,169 MB, *.pdf