loading

BYB-1 Bezpečnost hydraulických lisů

Bezpečnost hydraulických lisů


BYB-1 Bezpečnost hydraulických lisů

Jednodenní vzdělávací kurz

Odborný garant: Ing. Petr Končelík

Cíl

 • Zlepšit znalosti a přinést informace o požadavcích a opatřeních, která musí přijmout osoby zabývající se projektováním, výrobou a dodáváním hydraulických lisů.

Osnova BYB-1 

 • Norma ČSN EN 693+A2 Obráběcí a tvářecí stroje – Bezpečnost – Hydraulické lisy:
  • Předmět normy
  • Termíny a definice
 • Základní konstrukční požadavky
 • Značení, návod k používání
 • Příklady zapojení – hydraulická schemata

Akce je určena pro:

 • Techniky – konstruktéry a projektanty zabývající se hydraulickými mechanismy, hlavně návrhy nových či modernizacemi starších hydraulických systémů.

Znalostní předpoklady:

Bezpečnost hydraulických lisů

 • střední odborné vzdělání
 • odborné učiliště

Literatura:

 • Prezentace PowerPoint

Druh osvědčení:

 • Certifikát Parker Hannifin.

Cena vzdělávací akce 7 800,- Kč bez DPH / 1 osoba