loading

ELE-1 – Základy elektrotechniky proporcionálních ventilů

Základy elektrotechniky proporcionálních ventilů


ELE-1 – Základy elektrotechniky proporcionálních ventilů

Jednodenní vzdělávací kurz

Odborný garant: Ing. Petr Končelík

 • Cíl
  Přinést ucelené informace o veškerých aspektech použití regulačních elektrických pohonů v hydraulických systémech.
 • Osnova ELE-1     
  • Úvod,  symboly a veličiny
  • Měření elektrických veličin
  • Elektrotechnické zákony
  • Obvody
  • Vodiče
  • Odpory
  • Kondenzátory
  • Diody a usměrňovače
  • Cívky a solenoidy
  • Relé  a transformátory
  • Tranzistory
  • Operační zesilovače
  • Odhalování a odstraňování závad
  • Bezpečnost při práci
  • Cvičení-Testy
 • Akce je určena pro:
  • kvalifikované dělníky (kurz jim pomůže řádně montovat a seznámit se základy proporcionálních systémů)
  • pracovníky údržby (absolvování kurzu vytvoří teoretickou a praktickou základnu znalostí, jež využijí při údržbě a opravách svěřených výrobních zařízení)
  • montážní pracovníky (absolvováním kurzu získají znalosti potřebné pro efektivní montáž a uvádění do provozu nových výrobních zařízení)
  • techniky a konstruktéry  (získané znalosti budou moci využít při navrhování výrobních zařízení s hydraulickými  pohony, navrhování modernizací a oprav a při plánování a řízení údržby a oprav)
 • Časový rozsah akce:
  • 9 hodin (1 den)
  • kurz začíná v 7:00 hodin
 • Znalostní předpoklady
  • střední odborné vzdělání
  • odborné učiliště
 • Literatura
  • Tištěné listy prezentace kurzu
 • Způsob zakončení
  • Písemný test (70% úspěšnost)
 • Druh osvědčení:
  • Certifikát CHVALIS s. r. o.
  • Osvědčení CHVALIS s. r. o.
 • Cena vzdělávací akce 5 800,- Kč bez DPH / 1 osoba

ELE-1 Základy elektrotechniky