loading

HHK-1 Hydraulické hadice a koncovky Parker

Hydraulické hadice a koncovky Parker


HHK-1 Hydraulické hadice a koncovky Parker

Jednodenní vzdělávací kurz

Odborný garant: Ing. Petr Končelík

 • Cíl
  Získat kvalifikační předpoklady pro výběr dílů a nástrojů pro výrobu hadicové montáže, dále seznámit se s předepsanými pracovními postupy výroby hadicové montáže a předepsanými zásadami instalace hadicové montáže do strojního zařízení. Nedílnou součástí je seznámení se s bezpečnostními riziky a zásadami jejich eliminace.
 • Osnova HHK-1     
  • Technická příručka – výklad technických základů problematiky
  • Nízkotlaké hadice typ Push-Lok
  • Středotlaké hadice pro hydrauliku
  • Vysokotlaké hadice pro hydrauliku
  • Montážní stroje a zařízení/příslušenství, pracovní postupy
  • Značení hadic štítkem po zaarmování
  • Čištění hadic po zaarmování
 • Akce je určena pro:
  • zaměstnance společnosti CHVALIS s. r. o
  • jedná se o kvalifikační kurz, po jehož úspěšném absolvování je zaměstnanec oprávněn vyrábět hadicové montáže
  • kurz je určen pro zaměstnance servisních a výrobních skupin, skladníky
 • Časový rozsah akce:Hydraulické hadice
  • 8 hodin (1 den)
   kurz začíná v 7:00 hodin
 • Znalostní předpoklady
  • nejsou požadovány
 • Literatura
  • Tištěné listy prezentace kurzu.
  • Katalog Parker 4400/CZ
 • Způsob zakončení
  • písemný test (70% úspěšnost)
  • praktické cvičení-test (20 minut)
 • Druh osvědčení:
  • Osvědčení Chvalis s.r.o.
 • Cena vzdělávací akce 5 800,- Kč bez DPH / 1 osoba