loading

HTR-1 – Hydraulické trubkové rozvody ERMETO

Hydraulické trubkové rozvody ERMETO


HTR-1 – Hydraulické trubkové rozvody ERMETO

Dvoudenní vzdělávací kurz

Odborný garant: Ing. Petr Končelík

 • Cíl
  Získat kvalifikační předpoklady pro výběr dílů a nástrojů pro montáž hydraulických trubkových rozvodů 6 – 42 mm. Dále se seznámit s pracovními postupy předmontáže hydraulického šroubení a instalace potrubí do strojního zařízení. Následně se seznámit se zásadami ohýbání hydraulických trubek a tyto si osvojit  v praktických cvičeních. Nedílnou součástí je seznámení se s bezpečnostními riziky a zásadami jejich eliminace.
 • Osnova HTR-1 – 1. den
  • Funkce hydraulického šroubení
  • Volba vhodného šroubení
  • Montážní postupy – předmontáž
  • Montáž šroubení
  • Čištění rozvodů po montáži
  • Ohýbání trubek
  • Doporučení pro správné umístění a provedení trubkových rozvodů
  • Používání předmontážního zařízení
 • Osnova HTR-1 – 2. den
  • Praktická cvičení výběru šroubení, předmontáže šroubení, ohýbání trubek, montáže rozvodů do konstrukce stroje.
 • Akce je určena pro:
  • kvalifikované dělníky (kurz jim pomůže řádně a bezpečně montovat trubkové rozvody a ohýbat trubky)
  • pracovníky údržby (absolvování kurzu vytvoří teoretickou a praktickou základnu znalostí, jež využijí při údržbě a opravách svěřených výrobních zařízení)
  • montážní pracovníky (absolvováním kurzu získají znalosti potřebné pro efektivní montáž a uvádění do provozu nových výrobních zařízení)
  •  techniky a konstruktéry  (získané znalosti budou moci využít při navrhování výrobních zařízení s hydraulickými  pohony, navrhování modernizací a oprav a při plánování a řízení údržby a oprav)kvalifikované dělníky (kurz jim pomůže lépe obsluhovat výrobní zařízení)
 • Časový rozsah akce:
  • 16 hodin (2 dny)
  • kurz začíná v 7:00 hodin
 • Znalostní předpoklady
  • střední odborné vzdělání technického směru
  • odborné učiliště
 • Literatura
  • Tištěné listy prezentace kurzu
  • Katalog Parker 4100-5/CZ
 • Způsob zakončení
  • písemný test (70% úspěšnost)
  • praktická zkouška (výroba trubkového rozvodu dle vzoru)
 • Druh osvědčení
  Osvědčení CHVALIS s. r. o.
 • Cena vzdělávací akce 10 900,- Kč bez DPH / 1 osoba

Hydraulické trubkové rozvody   Hydraulické trubkové rozvody