loading

HYD-1 Základy hydrauliky

Základy hydrauliky


HYD-1 Základy hydrauliky

Dvoudenní vzdělávací kurz

Odborný garant: Ing. Petr Končelík

 • Cíl
  Pochopit funkci základních hydraulických prvků; naučit se základní schematické značky a číst schemata hydraulických obvodů; s pomocí trenažérů si důkladně procvičit zapojování hydraulických obvodů včetně vyhledávání poruch.
 • Osnova HYD-1 – 1. den 
  • fyzikální svět strojů
  •  přenos síly tekutinou
  •  přenos energie hydraulickým systémem
  •  řízení hydraulické energie
  •  hydrogenerátory
  •  jednosměrné ventily, přímočaré a rotační motory
  •  ventily pro řízení průtoku
  •  rozvaděče
  •  přímo řízené tlakové ventily
  •  nepřímo řízené tlakové ventily
  •  údržba hydraulické kapaliny
  •   schematické značky
 • Osnova HYD-1 – 2. den 
  • praktická cvičení  na trenažéru
 • Akce je určena pro:
  • kvalifikované dělníky (kurz jim pomůže lépe obsluhovat výrobní zařízení)  pracovníky údržby (absolvování kurzu vytvoří teoretickou a praktickou základnu znalostí, jež využijí při údržbě a opravách svěřených výrobních zařízení)
  • montážní pracovníky (absolvováním kurzu získají znalosti potřebné pro efektivní montáž a uvádění do provozu nových výrobních zařízení)
  • techniky a konstruktéry  (získané znalosti budou moci využít při navrhování výrobních zařízení s hydraulickými pohony, navrhování modernizací a oprav a při plánování a řízení údržby a oprav)
 • Časový rozsah akce:
  • 16 hodin (2 dny)
   kurz začíná v 7:00 hodin
 • Znalostní předpoklady
  • střední odborné vzdělání
  • odborné učilištěZáklady hydrauliky
 • Literatura
  • Prezentace PowerPoint
   Cvičení pro hydraulický trenažér
 • Způsob zakončení
  • písemný test (80% úspěšnost)
  • praktické cvičení (odstranění poruchy do 10 minut)
 • Druh osvědčení:
  • Osvědčení Chvalis s.r.o.
 • Cena vzdělávací akce 6 700,- Kč bez DPH / 1 osoba