loading

HYF-1 Hydraulická filtrace

HYF-1 Hydraulická filtrace

Dvoudenní vzdělávací kurz

Odborný garant: Ing. Petr Končelík

 • Cíl
  o Zlepšit znalosti a schopnost řešit problémy s čistotou kapaliny a filtrací u zákazníků – uživatelů hydrauliky. Porozumět proč vůbec musíme filtrovat. Vedle nutnosti filtrace znát příčiny znečištění a způsob jak mu předejít nebo ho alespoň omezit.
 • Osnova HYF-1 – 1. den  
  • O znečištění kapalin obecně
  • Typy znečištění & jejich zdroje
  • Proč filtrovat
  • Volba filtračních materiálů
  • Typy filtračních materiálů & jejich parametry
  • Životnost filtračních vložek filtrů
 • Osnova HYF-1 – 2. den 
  • Posuzování čistoty – standardy dle ISO/NAS
  • Ukázka protokolu diagnostického rozboru měřené kapaliny na obsah nečistot a vody
  • Dimenzování filtrů o Kódové značení filtrů Parker
  • Druhy filtrů & jejich umístění v hydraulickém obvodu
  • Specifikace filtrů – návrh filtračního systému
  • Praktická ukázka druhů a způsobů filtrací na agregátu
  • Závěrečná zkouška (teorie)
 • Akce je určena pro:
  • kvalifikované dělníky (kurz jim pomůže lépe obsluhovat výrobní zařízení)
  • pracovníky údržby (absolvování kurzu vytvoří teoretickou a praktickou základnu znalostí, jež využijí při údržbě zařízení)
  • techniky a konstruktéry (získané znalosti budou moci využít při navrhování výrobních zařízení s hydraulickými pohony a při plánování a řízení údržby a oprav
   Hydraulická filtrace
 • Znalostní předpoklady
  • střední odborné vzdělání
  • odborné učiliště
 • Literatura
  • Prezentace PowerPoint
 • Způsob zakončení
  • písemný test (75% úspěšnost)
 • Cena vzdělávací akce 6 700,- Kč bez DPH / 1 osoba