loading

PaSV-1 Proporcionály a servoventily

Proporcionály a servoventily


PaSV-1 Proporcionály a servoventily

Dvoudenní vzdělávací kurz

Odborný garant: Ing. Petr Končelík

 • Cíl
  • Získat kvalifikační předpoklady pro výběr dílů a nástrojů pro montáž
  • Dále se seznámit s pracovními postupy předmontáže do strojního zařízení.
  • Následně se seznámit se zásadami a tyto si osvojit v praktických cvičeních.
  • Nedílnou součástí je seznámení se s bezpečnostními riziky a zásadami jejich eliminace.
 • Osnova PaSV-1 
  • Úvod
  • Řídící elektronika
  • Proporcionální ventily
  • Proporcionální ventily Dfplus
  • Servoventily
  • Montáž a údržba
  • Cvičení
  • Praktická demonstrace na trenažéru
 • Akce je určena pro:
  • kvalifikované dělníky (kurz jim pomůže řádně montovat a seznámit se základy proporcionálních systémů)
  • pracovníky údržby (absolvování kurzu vytvoří teoretickou a praktickou základnu znalostí, jež využijí při údržbě a opravách svěřených výrobních zařízení)
  • montážní pracovníky (absolvováním kurzu získají znalosti potřebné pro efektivní montáž a uvádění do provozu nových výrobních zařízení)
  • techniky a konstruktéry (získané znalosti budou moci využít při navrhování výrobních zařízení s hydraulickými pohony, navrhování modernizací a oprav a při plánování a řízení údržby a oprav)
 • Znalostní předpoklady
  • střední odborné vzdělání
  • odborné učiliště
 • Literatura
  • Prezentace PowerPoint
 • Způsob zakončeni
  • písemný test (70% úspěšnost)
  • praktická zkouška
 • Druh osvědčení:
  • Certifikát Parker
  • Osvědčení CHVALIS s. r. o.
 • Cena vzdělávací akce 7 800,- Kč bez DPH / 1 osoba

PaSV proporcionální ventily   PaSV