loading

PaÚ-1 Provoz a údržba hydraulických mechanismů

Provoz a údržba hydraulických mechanismů


PaÚ-1 Provoz a údržba hydraulických mechanismů

Dvoudenní vzdělávací kurz

Odborný garant: Ing. Petr Končelík

 • Cíl
  • Zlepšit znalosti a přinést informace o možnostech prevence a plánování oprav a údržby hydraulických mechanismů v čase.
 • Osnova PaÚ-1 
  • Fyzikální vlastnosti, jednotky a veličiny mechaniky tekutin
  • Konstrukční principy hydraulických prvků
   • čerpadla a motory
   • akumulátory
   • rozvaděče
   • ventily pro řízení tlaku
   • ventily pro řízení průtoku
   • filtry
   • příslušenství hydraulických systémů
 • Osnova PaÚ-1 – 2. den
  • Montáž hydraulických agregátů a rozvodů (trubkové a hadicové)
  • Provoz a údržba prvků i celých systémů
  • Praktická část: použití diagnostických pomůcek při údržbě na reálném hydraulickém agregátu

Akce je určena pro:

 • techniky a mechaniky zabývající se vedením údržby či vlastní údržbou, se specifikou hydraulických mechanismů.Údržba hydraulických mechanismů
 • pracovníky údržby (absolvování kurzu vytvoří teoretickou a praktickou základnu znalostí, jež využijí při údržbě zařízení)

Znalostní předpoklady

 • střední odborné vzdělání
 • odborné učiliště

Literatura

 • Prezentace PowerPoint

Cena vzdělávací akce 6 700,- Kč bez DPH / 1 osoba