loading

PNE-1 Základy pneumatiky

Základy pneumatiky


PNE-1 Základy pneumatiky

Jednodenní vzdělávací kurz

Odborný garant: Ing. Petr Končelík

 • Cíl
  • Pochopit funkci základních pneumatických prvků; naučit se základní schematické značky a číst schemata pneumatických obvodů; s pomocí trenažérů si důkladně procvičit zapojování pneumatických obvodů včetně vyhledávání poruch.
 • Osnova PNE-1 
  •  fyzikální svět strojů
  •  přenos síly tekutinou
  •  přenos energie pneumatickým systémem
  •  řízení pneumatické energie
  •  kompresory
  •  jednosměrné ventily, přímočaré a rotační motory
  •  ventily pro řízení průtoku
  •  rozváděče
  •  příprava vzduchu
  • schematické značky
  •  praktická cvičení  na trenažéru

Akce je určena pro:

 • kvalifikované dělníky (kurz jim pomůže lépe obsluhovat výrobní zařízení)  pracovníky údržby (absolvování kurzu vytvoří teoretickou a praktickou základnu znalostí, jež využijí při údržbě a opravách svěřených výrobních zařízení)
 • montážní pracovníky (absolvováním kurzu získají znalosti potřebné pro efektivní montáž a uvádění do provozu nových výrobních zařízení)
 • techniky a konstruktéry  (získané znalosti budou moci využít při navrhování výrobních zařízení s pneumatickými pohony, navrhování modernizací a oprav a při plánování a řízení údržby a oprav)

Časový rozvrh:

 • 8 hodin (1 den)
  kurz začíná v 7:00 hodin

Znalostní předpoklady:

 • střední odborné vzdělání
 • odborné učiliště

Literatura:

 • Prezentace PowerPoint
 • Cvičení pro pneumatický trenažér

Způsob zakončení:

 • písemný test (80% úspěšnost)
 • praktické cvičení (odstranění poruchy do 10 minut)

Druh osvědčení:

 • Osvědčení Chvalis s.r.o.

Cena vzdělávací akce 3 900,- Kč bez DPH / 1 osoba

Základy pneumatiky      Základy pneumatiky