loading

RPK-1 Regulační čerpadla – druhy regulací

Regulační čerpadla – druhy regulací


RPK-1 Regulační čerpadla – druhy regulací

Jednodenní vzdělávací kurz

Odborný garant: Ing. Petr Končelík

Cíl

 • Přinést uživatelům hydrauliky ucelené informace o typech regulací a porozumět výhodám, které přínáší použití regulačních čerpadel.

Osnova RPK-1 

 • Typy regulací
  • tlaková regulace(pressure control)
  • tlaková regulace dálková(remote pressure control)
  • tlaková regulace dálková s odlehčovacím blokem(remote pressure control with quick unload manifold)
  • regulace průtoku(load sensing) – s nebo bez integrovaného tlakové ventilu
  • výkovová regulace (horse power)
  • proporcionální řízení průtoku Q
  • proporcionální řízení tlaku p
 • Příklady zapojení, schemata
 • Praktická ukázka průběhu regulací na reálném hydraulickém agregátu

Akce je určena pro:

 • kvalifikované dělníky (kurz jim pomůže řádně montovat a seznámit se s jednotlivými typy regulací a jejich průběhů)
 • pracovníky údržby (absolvování kurzu vytvoří teoretickou a praktickou základnu znalostí, jež využijí při údržbě a opravách svěřených výrobních zařízení)
 • techniky – konstruktéry a projektanty zabývající se hydraulickými mechanismy, hlavně návrhy nových či modernizacemi starších hydraulických systémů.

Znalostní předpoklady:

 • střední odborné vzdělání
 • odborné učiliště

Literatura:

 • Prezentace PowerPoint

Způsob zakončení:

 • písemný test (80% úspěšnost)
 • praktické cvičení (odstranění poruchy do 10 minut)

Cena vzdělávací akce 4 200,- Kč bez DPH / 1 osoba

Regulační čerpadla  Regulační čerpadla