loading

SENSO-1 Měřicí a diagnostický systém Sensocontrol

Měřicí a diagnostický systém Sensocontrol


SENSO-1 Měřicí a diagnostický systém Sensocontrol

Jednodenní vzdělávací kurz

Odborný garant: Ing. Petr Končelík

Cíl

 • Zlepšit znalosti a přinést informace o možnostech diagnostiky při preventivní údržbě, uvádění do provozu, hledání závad nebo modernizaci strojů.

Osnova SENSO-1 

 • Možnosti diagnostiky v oblasti hydraulických mechanismů
 • Sledované veličiny: tlak, průtok, teplota, otáčky
 • Aplikace diagnostických metod
 • Diagnostické výrobky Parker Sensocontrol pro:
  • mobilní diagnostiku
  • průmyslová měření
 • Praktické ukázky a cvičení na trenažéru a reálném hydraulickém agregátu

Akce je určena pro:

 • Techniky a mechaniky, zabývající se hydraulickými mechanizmy v provozních podmínkách

Znalostní předpoklady:

SensoControl

 • střední odborné vzdělání
 • odborné učiliště

Literatura:

 • Prezentace PowerPoint

Druh osvědčení:

 • Certifikát Parker Hannifin.

Cena vzdělávací akce 4 200,- Kč bez DPH / 1 osoba