loading

HYP-1 Základy hydrauliky a pneumatiky

Základy hydrauliky a pneumatiky


HYP-1 Základy hydrauliky a pneumatiky

Třídenní vzdělávací kurz

Odborný garant: Ing. Petr Končelík

 • Cíl
  Pochopit funkci základních hydraulických a pneumatických prvků; naučit se základní schematické značky a číst schémata hydraulických a pneumatických obvodů; s pomocí trenažérů si důkladně procvičit zapojování hydraulických a pneumatických obvodů včetně vyhledávání poruch.
 • Osnova HYP-1 – 1. den 
  • fyzikální svět strojů o přenos síly tekutinou
  • přenos energie pneumatickým systémem
  • řízení pneumatické energie o kompresory
  • jednosměrné ventily, přímočaré a rotační motory
  • ventily pro řízení průtoku
  • rozvaděče
  • příprava vzduchu
  • schematické značky
  • praktická cvičení
 • Osnova HYP-1 – 2. den
  • fyzikální svět strojů
  • přenos síly tekutinou
  • přenos energie hydraulickým systémem
  • řízení hydraulické energie
  • hydrogenerátory
  • jednosměrné ventily, přímočaré a rotační motory
  • ventily pro řízení průtoku
  • rozvaděče
  • přímo řízené tlakové ventily
  • nepřímo řízené tlakové ventily
  • údržba hydraulické kapaliny
  • schematické značky
 • Osnova HYP-1 – 3. den
  • praktická cvičení na trenažéru
 • Akce je určena pro:
  • kvalifikované dělníky (kurz jim pomůže lépe obsluhovat výrobní zařízení) pracovníky údržby (absolvování kurzu vytvoří teoretickou a praktickou základnu znalostí, jež využijí při údržbě a opravách svěřených výrobních zařízení)
  • montážní pracovníky (absolvováním kurzu získají znalosti potřebné pro efektivní montáž a uvádění do provozu nových výrobních zařízení)
  • techniky a konstruktéry (získané znalosti budou moci využít při navrhování výrobních zařízení s hydraulickými a pneumatickými pohony, navrhování modernizací a oprav a při plánování a řízení údržby a oprav)
 • Časový rozsah akce:
  • o 24 hodin (3 dny) kurz začíná v 7:00 hodin
 • Znalostní předpoklady
  • střední odborné vzdělání
  • odborné učilištěZáklady hydrauliky a pneumatiky
 • Literatura
  • Základy tekutinových mechanismů – příručka
  • Prezentace PowerPoint
  • Cvičení pro pneumatický a hydraulický trenažér
 • Způsob zakončeni
  • písemný test (80% úspěšnost)
  • praktické cvičení (odstranění poruchy do 10 minut)
 • Druh osvědčení:
  • Certifikát Parker Hannifin.
 • Cena vzdělávací akce 9 900,- Kč bez DPH / 1 osoba