loading

Školení hydrauliky a pneumatiky

Der wiederkehrende Schulungsbedarf HYP-1 auszuführen beim Kunden hat den Trainer von Hydraulik-Pneumatik-Hydraulik mobilen Simulator einzustellen.

Mobilní trenažér – školení přímo u zákazníka

Na opakující se požadavky provádět školení HYP-1 u zákazníků došlo k úpravě trenažéru z hydraulického na pneumaticko-hydraulický mobilní trenažér. 400 kg vážící zařízení jsme rozdělili na několik menších dílů, které jsou již přenosné. Na trenažéru předvádíme možnosti závad v hydraulických systémech a jejich odstranění. Tato školení ulehčí zákazníkům v zajišťování ubytování, diet, dopravy na školení a to nejdůležitější je zkrácení výpadků v pracovním procesu.

mobilní trenažer školení hydrauliky                   mobilní trenažer školení hydrauliky

 

 • Nabízíme Vám na praxi zaměřená školení pro údržbáře a další uživatele hydrauliky a pneumatiky
  Námi pořádaná školení se výrazně odlišují od současné nabídky konkurenčních firem v České republice. Dáváme přednost kvalitě před kvantitou probírané látky. Jednotlivé tematické celky jsou vždy řádně procvičeny na mnoha různých školících pomůckách. Účastníci si průběžně ověřují, zda pochopili danou látku a znalosti umí využít v praktických cvičeních. Na závěr každý účastník absolvuje ověřovací test, který mu dává zpětnou vazbu o efektivitě školení.
 • Školení trochu jinak
  Oproti běžně nabízeným konkurenčním seminářům naše školení vychází z jiných předpokladů o znalostech účastníků. Školení CHVALIS může efektivně absolvovat účastník, který nemá technické vzdělání. V učebnicích je minimum vzorců a grafů, naopak text je hojně doplněn různými obrázky, fotografiemi a dalšími názornými prvky napomáhajícími dobře porozumět dané látce.
 • Účastníci školení budou pracovat se speciálními školícími pomůckami
  Vzdělávací centrum je špičkově vybaveno školícími pomůckami. Účastníci školení budou pracovat s řezy jednotlivých hydraulických a pneumatických prvků, které jim umožní dokonale porozumět jejich konstrukci a funkci. Dále budou pracovat na hydraulických a pneumatických trenažérech umožňujících simulovat provoz procvičovaných funkčních obvodů. V neposlední řadě ve vyšších stupních školení budou pracovat s výpočetní technikou a programovým vybavením pro vytváření schémat obvodů a programování vybraných prvků.
 • Audiovizuální technika pro dokonalou prezentaci
  V centru je k dispozici audiovizuální technika umožňující prezentovat obsah školení a pomocí speciální kamery detailně zobrazovat vnitřní konstrukci jednotlivých prvků. Samozřejmostí je vybavení pro promítání výukových filmů.
 • Kvalitní lektorský tým
  Lektory jsou zkušení pracovníci firmy CHVALIS, kteří kromě příslušného odborného vzdělání mají mnohaletou odbornou praxi v oboru výroby a údržby hydrauliky a pneumatiky. Jejich nesporným přínosem pro účastníky kurzu jsou praktické zkušenosti s provozem a údržbou hydraulických a pneumatických systémů.
 • Časová flexibilita pro účastníky kurzu
  Nabízíme Vám ojedinělou možnost naplánovat si účast na školení dle Vašich provozních možností. Základní školení jsou třídenní a Vy si můžete zvolit, zda se zúčastníte školení vcelku (vždy od úterý do čtvrtka) nebo pouze jednotlivé dny v různých týdnech. Chceme umožnit i velmi vytíženým pracovníkům se dále vzdělávat.
 • Mezinárodně platné osvědčení Parker
  Vzdělávací centrum CHVALIS je součástí celosvětové sítě Parker – Vzdělávacích center. Úspěšní absolventi certifikovaných školení Parker obdrží mezinárodně platné osvědčení vystavený ve Spojených státech.

certifikát školení

 • Školení na míru ve Vašem závodě
  Kromě standardní nabídky školení můžete využít služeb vzdělávacího centra formou individuálních školení konaných ve Vašem závodě. Další možností je připravit speciální školení na míru, přesně dle Vašich požadavků.
 • Co od školení CHVALIS očekávat?
  • školení je zaměřeno na praktická cvičení, avšak věnuje se i základům teorie
  • účastníci základních kurzů nemusí mít technické vzdělání
  • audiovizuální a prezentační technika
  • kvalitní lektorský tým s praktickými zkušenostmi
  • speciální školící pomůcky
  • u trenažérů se pracuje v malých skupinkách
  • mezinárodně platné osvědčení Parker pro úspěšné absolventy
  • učebnice, psací potřeby, celodenní občerstvení a oběd v ceně kurzu
  • maximální počet účastníků školení je 16 osob
  • účastníkům lze zajistit ubytování v místě (ubytování není součástí ceny školení)

Při budování vzdělávacího centra jsme využili 16 let zkušeností s výrobou a údržbou hydraulických a pneumatických systémů. Využijte našich služeb a zkuste naše školení trochu jinak.